அழகான மின்மினியே!!!!!

துள்ளித் துள்ளி ஓடுகின்ற
புள்ளி மான்……நீ
அள்ளி அணைக்க ஏக்கம் தரும்
புள்ளி மான்…….நீ
உன் சின்ன இதழ் சிரிப்பாலே
சிறை வைப்பாய்.
உன் கொழு கொழுத்த  சொக்காலே
சொக்க வைப்பாய்.

பல்வரிசை ஓரத்தில்
பார்ப்பதற்கு  தெத்துப் பல்
நீ அழகாக ஆனதினால்
அது கூட அழகாகும்.
நீ பருவத்தை தாண்டினும்
பார்ப்பதற்கு குழந்தையடி
நீ வல்லினமாய் பேசிடினும்
மெல்லினமோ மேலோங்கும்
அதில் சொல்லினமோ தேனோங்கும்.

நீர் வீழ்ச்சி போலுந்தன் சொற்கோர்வை
நின்று அதை செவிமடுத்தால்
வெறும் கோர்வை. 
சிந்தித்தால் அதன் மீது கபடமில்லை
சிரிப்பு வரும் எல்லோர்க்கும்
மறு  நொடியில்.

இருளுக்கு அதிகாரம் இரவிற்கு
இதன்மீது மறுப்பில்லை எவருக்கும்
மின்மினிக்கு அதிகாரம் யார் வைப்பார்
மின் ஒளியை ஊடுருவும் உன்மீது?
எங்கு நீ பறந்தாலும் எவருக்கும்
நீ இடுவாய் அதிகாரம் உன்பக்கம்.

உன் அழகை ரசிப்பதற்கு மின்மினியே
காத்திருக்கும் கண்கள் பல கண்விழித்து
மிகையில்லை எழுதுகிறேன் நினைவிற்கு
என்றும் நீ தொட்டுவிட்டாய் உலகிற்கு
மின்மினியே உன் அழகு இரவிற்கு
மீண்டும் நீ வந்திடுவாய் மனதிற்கு.

ஆக்கம்
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: