அர்மகெதோன்.(HARMAGEDON.உலகஅழிவு)

பூமி படைக்கப் பட்டது
பூண்டுகள் விதைக்கப் பட்டது
ஒழுங்காய் அமைக்கப் பட்டது
ஒவ்வன்றாய் வகுக்கப் பட்டது
மண்ணால் உயிர் ஆக்கப் பட்டது
மனிதன் அதில் உயர்த்தப் பட்டான்
ஆதியிலே ஒரு மனிதன்
ஆதாம் எனப் பட்டான்
அவனுக்குத் துணை
ஏவாள் கொடுக்கப் பட்டாள்.

கடவுளை எதிர்த்தார்கள்
கலகத்தனம் செய்தார்கள்
படைப்பாளரை விட்டார்கள்
பாதுகாப்பை இழந்தார்கள்
சந்ததி பெருகியது
சமாதானம் கருகியது
பூமியெங்கும் கொடுமையானது
நீதியெங்கும் அடிமையானது
அக்கிரமம் மிகுதியானது
வக்கிரமம் நிறைவானது.

ஆண்டவன் கோபம் பொங்கியது
நீரினாலே பூமி மூழ்கியது
அதனாலே உலகம் அழிந்தது
பேழையிலே தப்பினார்கள்
எட்டுப்பேர் மிகுதியானார்கள்
அவர்கள் மட்டும் தகுதியானார்கள்.
மீண்டும் உலகம் உருவானது
முன்பை விட இப்போது
மும்மடங்கு அக்கிரமம்
பன்மடங்கு வக்கிரமம்.

மீண்டும்………………..
அழிவதற்கு பூமியுண்டு
உயிர் வாழ வாய்ப்புண்டு
கடவுளைத் தேடுங்கள்
நீதியை செய்யுங்கள்
மனத்தாழ்மையை அணியுங்கள்
ஒருவேளை தப்புவீர்கள்
ஆண்டவன் கோபம் அருகிலுண்டு
அதனாலே விரைவிலுண்டு
ஆணித்தர உறுதியுண்டு
அர்மகெதோன் தரையிலுண்டு.

ஆக்கம்.
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: