முட்கம்பி வேலிக்குள் முடங்கிக் கிடக்கிறோம்

 

சுதந்திரக் காற்றின்றி
சுவாசிக்க தேசமின்றி
முட்கம்பி வேலிக்குள்
முடங்கிக் கிடக்கின்றோம்
பரம்பரை பரம்பரையாய்
பலகாலம் வாழ்ந்த நாம்
படுப்பதற்கு இடமின்றி
பாடாய்த் தவிக்கிறோம்

வந்தவரை வரவேற்று
வாழவைத்தோம் நாமன்று..இன்று
வாடி வதங்குகிறோம்
வாழ்வின்றித் தவிக்கிறோம்
சொத்துக்கள் பல கொண்டோம்;…இன்று
சோத்துக்கு வழியின்றி
பட்டிணியில் கிடக்கிறோம்
மரணத்தை நோக்குகின்றோம்.

சொந்தங்கள் பல கொண்டோம்….இன்று
சுற்றிவரக் கம்பிக்குள்
சோகமுடன் ஏங்குகிறோம்
வேதனையில் வாடுகிறோம்.
சொந்த இடம் இழந்துள்ளோம்
எம்  வீட்டை பறிகொடுத்தோம்
சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை
நசுக்கப்பட்டோம் அடிபட்டோம்
எறியப்பட்டோம் வீசப்பட்டோம்….இன்று
ஆதரவின்றி அனாதையானோம்.
 
மின்சாரக் கம்பிக்குள்
எம்வாழ்வை எண்ணி எண்ணி
வேதனையில் தவிக்கின்றோம்
நாதையற்றுக் கிடக்கின்றோம்
நாலுபக்கம் அடைபட்டோம் 
நம் வாழ்வை தொலைத்துவிட்டோம்
முட்கம்பி வேலிக்குள்
முடங்கிக் கிடக்கிறோம்
முடங்கிக் கிடக்கிறோம்
மீட்பதற்கு யார்வருவார்?  
மீட்பதற்கு யார்வருவார்?

                                      ஆக்கம்
                                  திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: