உயிரோடு கலந்தவள்

 

உயிரே என் உயிரே நீ
உனையின்றி என்வாழ்வு
உணர்வின்றி வாடுதடி
உறவுன்னை தேடுதடி

உள்வாங்கும் மூச்சுக்கூட
உன்பெயரை உச்சரித்து
உறங்குகின்ற நினைவுகளை
உரசுதடி நித்தமதில்.

இன்றுநம் வாழ்வினிலே
இடைவெளிகள் ஆனதென்ன?
இருள்சூழ்ந்து கொண்டதென்ன?
இனிமைவிட்டுப் போனதென்ன?

நீரில்லா முகிலெதற்கு?
நிலவில்லா வானெதற்கு?
நீயில்லா வாழ்வெதற்கு?

விழியிரண்டும் உனைத்தேடி
விடிவுகளில் உறக்கமில்லை
விடியல்களின் தாரகையே
விரைந்துநீயும் வாராயோ

சிறையிலிட்டு அடைத்தாலும்
சிறகைத்தனும் உடைத்தாலும்
சிந்திரத்தம் வடிந்தாலும்

உன்நினைவு மாறாது
உள்ளமதை வதைத்தாலும்
உயிரையது எடுத்தாலும்
உயிரோடு கலந்தவளே
உன்நினைவு மாறாது.

உலகமது எதிர்த்தாலும்
உடலையது எரித்தாலும்
உயிரோடு கலந்தவளே
உன்நினைவு மாறாது

அடித்தாலும் உதைத்தாலும்
அழித்தாலும் புதைத்தாலும்

எரித்தாலும் சாகாது
என்னிதயம் வேகாது
என்றுமுனைச் சேராமல்
என்னோடு கலந்தவளே.

ஆக்கம்
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: