வறுமையில் அவள் காதல் வெறுமையானபோது.

புன்னகைத்தாள்
என் இதயத்துள்
புதைந்து கொண்டாள்
பூரித்தேன் என்னை
மறந்து நேசித்தேன்
ஏன்?………..?
அவள் கண்களும் எண்ணங்களும்
அவள் உதடுகளும் உணர்வுகளும்
அவள் சிந்தனையும் செயலும்
அவள் அழகும் சிரிப்பும்
அவளிடம் சிறையாக்கின.

அதிகம் அதிகம் நேசித்தாள்
ஆகாயத்தில் பறந்தேன்
பறவைகளின் வேகத்தைவிட
பல மடங்கு பறந்தேன்
ஏன்?……….?
அவளை நினைக்க நினைக்க இனித்தது
நினைவுகளில் அவளை சுமந்தேன்
காட்டுத் தீயின் வேகத்தை விட
காட்டாற்று வெள்ளத்தின் வேகத்தை விட
அவளின் பாச அலை என்னில் படர்ந்தது
நீ இல்லையேல் நெருப்பாகி
சாம்பல் ஆவேன் என்றாள்

உயிரோடு உயிரானாள்
உணர்வுகளில் சங்கமித்தாள்
இதமாக இதயத்துள் குடியிருந்தாள்.
ஆனால்…….எதுவரை?
சுனாமி என்னை சுக்குநூறாக்க
சுவாசிக்க காற்றும்
அருந்த நீரும்
உறங்கத் தரையும்
உடலும் உயிரும் மிஞ்சியது
என்னவளைத் தேடினேன்
ஏன்?……….
அவள் மட்டும் எனக்கு
ஆறுதலின் ஊற்றும்
அணைப்பின் தஞ்சமும் ஆனவள்
ஆனால்……….
வெறுமையாக கண்ட என்னை
வெட்டாந்தரையில் விட்டுவிட்டாள்
நான் என் கரங்களை நீட்டினேன்
வா என்று வரங்களைக் கேட்டேன்
கெஞ்சினேன் மீண்டும் மீண்டும் கெஞ்சினேன்

ஒட்டிய தூசியை தட்டுவது போல்
என்னைத் தட்டிவிட்டாள்
சுனாமியும் என்னை வறுமையாக்கியது
அவளும் என்னை வெறுமையாக்கினாள்

சுனாமியும் உயிர்களை அழித்தது
அவளும் காதலின் கருவை அழித்தாள்
சுனாமியின் பலியை விட
அவள் காதலின் வலி என்னை சாகடித்தது
ஏன்?……….
வறுமையில் அவள் காதல் வெறுமையானபோது.

ஆக்கம்
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: