தென்னமரவடி அழியலாமா?

                                                             

அழகிற்கு அழகூட்டும்
அழகிய கிராமங்கள்
அழிவெதன்ன நியாயமா?
இயற்கை துறைமுகம்
இறைவன் கொடுத்த வரம்
திருமலை மாவட்டம்
தென்னவன்  ஆண்டான்
தென்னமரவடிக் கிராமம்…………
திசையின்றிப் போனது ஏன்?

அந்தக் கிராமத்தின் வாசனை
அழகிற்கு மெருகூட்டும்
அனைவருக்கும் சுகமூட்டும்
காலைத் தென்றல் வீசிவர
கன்னிப் பெண்கள் எழுந்துவர
சோலைக் குயில் பாடிவர
சோடி தனைத் தேடிவர
பசு கன்றை அணைக்கவர
பாசமுடன் அது ஓடிவர
கோழி தன் குஞ்சை சேர்த்திட
கொஞ்சி அவை விளையாட
அடைக்கலான் குருவிகள்
வீட்டுக் கூரையிலே
விளையாடி கூடுகட்ட
மலர்களின் நறுமணம்
சோலைகளின் அசைவு
சுகமான காற்று
கடல் அலையின் ஓசை
மெய் மறக்கும் சுகமல்லோ
பதவிக் குளத்தில் இருந்து
பாய்ந்து வரும் பறையநாற்றின்
பளிங்கான நீரும்
மக்களின் மகிழ்வான குளிப்பம்
ஆங்காங்கே காயும் அவர்களின் ஆடையும்
அதன் அருகே விளையாடும் மந்திக்கூட்டமும்
பக்கத்து விருட்சத்தின் பறவைகளின் கீதமும்
ஆ…எத்தனை அழகு எத்தனை அழகு

கோட்டானும் நாரையும்
கொக்கும் குருவியும்
கொடிய மிருகமும்
இன்று…குடியிருக்கலாமா?
அதிகார வர்க்கத்தின்
அடாவடித்தனத்தாலே
அழகுள்ள கிராமங்கள்
அழிந்து போகலாமா?
மகரந்தம் மணம் வீசும்
மண்வாசனை சுகம் பேசும்
கருக்களின் ஜனனங்கள்
தலைமுறை பல தாங்கி
சரித்திரம் படைத்ததுவே…..
இன்று…கருவற்று சாம்பலாகி
காடாகப் போகலாமா?
பூக்களாலே நிறைந்த இடம்
முட்செடிகள் நிறையலாமா?            
                                      ஆக்கம்
                               தென்னமரவடி யோகன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: