என்கவிதை

   

ஏக்கங்களின் சுரங்கம்—என்
 கவிதைகளின் அரங்கம்.
 உணர்வுகளின் பேச்சு—என்
 கவிதைகளின் மூச்சு.
 கண்களின் பார்வை—என்
 கவிதைகளின் கோர்வை.
 
 கற்பனையின் வளம்—என்
 கவிதைகளின் தளம்.
 வீசுகின்ற புயல்—என்
 கவிதைகளின் செயல்.
 கருத்துக்களின் துளி—என்
 கவிதைகளின் ஒளி.
 ஊடுருவும் அணு—என்
 கவிதைகளின் கணு.
 
 ஆளுமையின் அணைப்பு—என்
 கவிதைகளின் பிணைப்பு.
 ஆக்கங்களின் தொடுப்பு—என்
 கவிதைகளின் அடுக்கு.
 காயங்களின் கட்டு—என்
 கவிதைகளின் மெட்டு
 
 ஓடுகின்ற இரத்தம்—என்
 கவிதைகளின் சத்தம்.
 இதயத்தின் துடிப்பு—என்
 கவிதைகளின் வடிப்பு.
 சேர்க்கின்ற சொத்து—என்
 கவிதைகளின் முத்து.
 ஆண்டவனின் வரம்—என்
 கவிதைகளின் தரம்

ஆக்கியோன்
       திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

One response to this post.

  1. கவிதையின் வடிப்பு என் இதயத்தின் துடிப்பு

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: